Taikunedo-imaff Honorable World Commission

Chúng con Cảm ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con võ học , võ đạo để hôm nay chúng con đã thành nhân! Con xin thay mặt tất cả những võ sinh Câu Lạc Bộ Quận Judo 10 của Thầy kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, chúc thầy có thêm nhiều những võ sinh có thành tích cao và luôn nhớ đến công ơn thầy đã rèn giũa nên người.

nh, ch, ng, con, dojo, friends, tokyo, day, wonderful, good, make, family
Click to see more information

Sports | Martial Arts Products
The Immunity Course

7 Most Effective Self Defense Techniques.

Become A Lethal Weapon In 2 Weeks!

Box Trainingsgeräte Technik

No. 1 Wing Chun Kung Fu Jkd Video Course - Insane Conversions